Fempartslogistik

klot

Fempartslogistik

 

Att sälja och köpa produkter gör alla varje dag. Att lagra gods kan flera aktörer. Att skicka paket kan många. Men, om vi lägger till grundkoncept för e-handel och postorder innan, och nödvändiga tilläggstjänster därefter, får vi en ny tid.

 

Vår strategi bygger på att erbjuda marknaden bästa tänkbara service och en bred tjänsteportfolio. Genom vår affärsmodell tillhandahåller vi ett komplett paket av tjänster inom alla delar av e-handel och logistik. Vi tar hand om vår personal, som i sin tur ger bästa tänkbara service till våra kunder, och därmed ger vårt bolag bästa tänkbara resultat.

 

Vi känner oss stolta. Vi har tagit fram det kunderna saknat - vi har alla block under ett och samma tak.


Genom att lägga till ett block (webb/webbbutik/e-handel/postorder) i vårt system har vi utvecklat ett koncept som vi är föregångare till. Vår ambition är att ta en ledande position på marknaden, och vi vänder oss till en bred kundbas och ett flertal marknader. Vi arbetar med såväl nationell som internationell marknad. Med fempartlogistik menar vi följande: Vi erbjuder våra kunder antingen enskilda eller flera av nedan blocklösningar.


Vi fann vår tid och den är nu. Vi kallar oss VKB Logistik AB.
Välkommen till vår värld av service & tjänster.